FertiFlow Add Green

Ureaseremmer FertiFlow Add Green is een additieven die de veehouder, akkerbouwer of loonwerker zelf aan vloeibare meststoffen kan toedienen, indien de bodemconditie of weersomstandigheden hier om vragen. 

De huidige stikstofgebruiksnormen zijn op zandgrond en löss voor veel teelten lager dan de stikstofbemestingsrichtlijnen. Dit maakt het noodzakelijk om zo efficiënt mogelijk met stikstof om te gaan, om opbrengstderving te voorkomen of zo veel mogelijk te beperken. Perceelsgericht bemesten, precisie-bemestingstechnieken, injecteren van vloeibare meststoffen zijn allemaal maatregelen om de efficiëntie van de meststof te verbeteren. Maar als de weersomstandigheden op het moment van toediening ongunstig zijn, kunnen er alsnog grote stikstofverliezen optreden.

Door zelf een ureaseremmer toe te dienen kunnen stikstofverliezen beperkt en beheerst worden, ongeacht de weerssituatie. Met FertiFlow Add Green wordt vervluchtiging van ammoniak (NH3), vanuit ureum bevattende kunstmest (dus ook vloeibare messtof) tot een minimum gereduceerd.

Zo werkt het

Ureum wordt door urease omgezet in voor de plant opneembare elementen. Urease zorgt voor de omzettingsstap van ureum naar ammoniak. Urease is een verzameling van verschillende enzymen die hetzelfde effect hebben en overal voorkomen. Het is gewenst als dit omzettingsproces zich in de grond voltrekt, maar als zich dit aan het grondoppervlak voltrekt kunnen grote hoeveelheden stikstof als NH3 verloren gaan. Dit proces is afhankelijk van meerdere factoren zoals droogte, temperatuur, wind, gewasstructuur etc. De verloren gegane stikstof is niet meer voor de plant beschikbaar met als gevolg een lagere opbrengst en het kan problemen veroorzaken in het milieu. Door de omzetting tijdelijk af te remmen komt de stikstof beschikbaar op een moment dat de plant dit kan opnemen.

Dosering:

• 2 liter FertiFlow Add Green per 1000 liter (1300 kg) Urean
• 1,8 liter FertiFlow Add Green per 1000 liter (1300 kg) NTS

FertiFlow Green vloeibare meststof

  • Naam
    Omschrijving
    Producten