FertiFlow UREAN

Urean bestaat uit  25% ammonium-, 25% nitraat- en 50% ureumstikstof. De ureum- ammoniumnitraat oplossing wordt zowel als basisgift als bijbemesting gebruikt en kan via de veldspuit of spaakwielbemester worden toegediend.. 

Meer over UREAN

Ureum en ammoniumstikstof wordt geleidelijk via de wortel opgenomen door het gewas. Is deze eenmaal omgezet in nitraat, dan is deze stikstof snel opneembaar via het bodemvocht. Tijdens de omzetting van ureum in ammonium is de kans op stikstofvervluchtiging aanwezig, vooral bij volvelds spuiten. Bij toediening van Urean vroeg in het voorjaar kan onder invloed van overmatige neerslag nitraat uitspoelen. Het toedienen van een ureaser- of nitrificatieremmer aan Urean om deze stikstofverliezen te voorkomen wordt aanbevolen.

FertiFlow vloeibare meststoffen - uitgelegd

Documenten

SDS FertiFlow UREAN (VIB)

  • Naam
    Omschrijving
    Producten