Ammoniumstikstof

Stikstof bemesting basiskennis brochure trifertoStikstof komt voor in de vormen ureum, ammonium en nitraat. Per stikstofmeststof kunnen de verhoudingen per stikstofvorm verschillen. Voor het maken van een juiste keus is het goed de verschillen tussen stikstofvormen te kennen.

Hoe werkt ammoniumstikstof

Planten kunnen ammonium (NH4+) gedoseerd opnemen. Ammonium bind zich aan kleimineralen, waardoor plantwortels er naar toe moeten groeien om ze te kunnen opnemen. Daarentegen is ammoniumstikstof niet gevoelig voor uitspoeling omdat het zich gemakkelijk bindt aan bodemdeeltjes en het klei-humus-complex. Ammonium wordt door de plant actief opgenomen en kan makkelijk omgezet worden naar eiwit.

De meeste ammonium wordt door het bodemleven omgezet in nitraatstikstof. Afhankelijk van de bodemtemperatuur duurt deze nitrificatie enkele dagen tot weken. Een ander deel wordt door het bodemleven opgenomen en tijdelijk in de organische stof opgeslagen. Als de bodemtemperatuur stijgt en de mineralisatie op gang komt, komt deze stikstof weer beschikbaar voor het gewas. Dit effect uit zich in een steviger gewas met een donkere groene bladkleur (gras). Ammoniumstikstof is hiermee een langzaam- vrijkomende stikstofbron, die in sommige gevallen betere aansluit bij de behoefte van het gewas dan nitraatstikstof, echter dit verschilt per gewas en seizoen.

‹ Terug naar overzicht