FertiFlow ADD PIADIN

Nitrificatieremmer FertiFlow PIADIN is een additieven die de veehouder, akkerbouwer of loonwerker zelf aan vloeibare meststoffen kan toedienen. Hiermee wordt de kans op ongewenst stikstofverlies door uitspoeling sterk gereduceerd. Er blijft hierdoor meer stikstof beschikbaar voor gewasgroei en de milieubelasting wordt sterk verminderd. 

Zo werkt PIADIN

In de bodem wordt ammoniumstikstof uit vloeibare meststoffen omgezet in nitraatstikstof. Deze stikstofvorm heeft als nadeel dat het onder invloed van neerslag snel uitspoelt naar het grondwater en verloren gaat voor het gewas. PIADIN inactiveert de bacteriën die verantwoordelijk zijn voor dit proces (nitrificatie). De nitrificatieremmer in PIADIN zorgt ervoor dat ammoniumstikstof geleidelijk wordt omgezet in nitraatstikstof. Met PIADIN blijft de kostbare stikstof uit vloeibare meststoffen langer in de bodem aanwezig en komt beschikbaar als nitraatstikstof op het moment dat het gewas de stikstof nodig heeft. Hierdoor kan het gewas de beschikbare stikstof optimaal omzetten in hogere opbrengsten. 

Dosering Piadin (in liter/ha)

Gewas Februari Maart April
Mais, Suikerbieten,Aardappel 7 6 5
Grasland 5 4 4
Rogge, Gerst 6 5 4
Tarwe 7 6 5

 

FertiFlow vloeibare meststoffen - Tankterminal Kampen

  • Naam
    Omschrijving
    Producten