FertiFlow Green

FertiFlow Green is geschikt om toe te dienen met de veldspuit. Deze vloeibare meststof is verrijkt met een ureaseremmer (NBPT). Hierdoor wordt de kans op stikstofvervluchtiging sterk gereduceerd, er blijft meer stikstof beschikbaar voor gewasgroei.

Ureaseremmers

Ureaseremmers vertragen de omzetting van ureum door het enzym urease in ammonium, waarmee de ammoniakvervluchtiging kan worden beperkt.

Stikstof vervluchtiging

Elke bodem bevat het enzym urease. Zodra ureumhoudende meststoffen worden toegediend breekt dit enzym ureum af tot ammonium en OH-. Vanwege dit proces vindt er een plaatselijke pH-stijging plaats die oploopt tot wel pH 9,5! Bij deze pH wordt een deel van het gevormde ammonium omgezet naar ammoniak, welke vervluchtigt. Gemiddeld levert dit bij vloeibare meststoffen een stikstofverlies op van 18%!

Hoe voorkomen we vervluchtiging

fertiFlow Green is ureumhoudende vloeibare meststof waaraan een ureaseremmer is toegevoegd. Zodra FertiFlow Green wordt gespoten, remt de ureaseremmer de urease-activiteit. Hierdoor wordt de omzetting van ureum naar ammonium vertraagd. Er wordt minder OH- gevormd zodat de pH-stijging beperkt blijft. Door de minimale pH-stijging blijft de stikstof in ammoniumvorm, welke niet vervluchtigd. Er blijft meer stikstof beschikbaar voor de plant die wordt omgezet in een optimale gewasopbrengst.

FertiFlow Green vloeibare meststof

Gerelateerd nieuws

• Stikstofvervluchtiging
• Hydrolyse, wat is dat?
• Ureaseremmer

  • Naam
    Omschrijving
    Producten