FertiFlow

Het belang van het optimaal benutten van toegediende stikstofmeststoffen neemt toe. Enerzijds vanwege strikte bemestingsnormen en anderzijds door het groeiende belang van een zo hoog mogelijke gewasproductie per hectare. Het FertiFlow concept helpt u gericht het rendement van uw investering in vloeibare meststoffen te verhogen.

De mate waarin een vloeibare meststof succesvol is in uw teelt is afhankelijk van de stikstofsamenstelling, de wijze van toedienen en de weersomstandigheden. Denk hierbij aan stikstofverlies door uitspoeling of vervluchtiging, evenals de beschikbaarheid van stikstof voor het gewas. Ferti-Flow® is een unieke lijn vloeibare meststoffen met een uitgebalanceerde stikstof / zwavel samenstelling. Door de toevoeging van nitrificatie- of ureaseremmers worden stikstofverliezen geminimaliseerd. Ferti-Flow is geschikt voor volvelds toediening met de veldspuit, maar ook voor spaakwielbemesters die de meststof in de zode injecteert. Ferti-Flow staat voor maximale stikstofefficiëntie en resulteert in een maximale gewasopbrengst met een goede kwaliteit.

Mogelijkheden FertiFlow

  • Naam
    Omschrijving
    Producten