Toediening via de spaakwiel injecteur

Nauwkeurige injectie van vloeibare meststoffen.
De spaakwiel bemester is speciaal ontwikkeld voor het injecteren van hoogwaardige vloeibare kunstmeststoffen. Ook de injectie van bijvoorbeeld insecticiden en herbiciden of water is mogelijk. De spaakwiel bemester bestaat uit een stevig frame met spaakwielen. Via de holle pennen van de spaakwielen wordt de vloeistof op de juiste diepte in de bodem gebracht.

Samenstelling FertiFlow Spaak op maat

Bij de landbouwuitvoering van de spaakwiel bemester is de afstand tussen de spaakwielen 25 cm. De injectiepennen prikken om de 16 cm in de bodem. De verdeelnaaf in de spaakwielen zorgt ervoor dat er alleen vloeistof uit de injectiepen komt als deze recht naar beneden is gericht. De vloeistofafgifte is variabel in te stellen van 150 - 1500 liter per hectare. Voor een goede verdeling van de meststof op het land is minimaal 500 liter per ha nodig. Op deze manier kan de injecteur voldoende druk opbouwen om de injectiepennen vodoende diep in de bodem plaatsen. Om deze reden heeft Triferto de samenstelling van FertiFlow aangepast, m.a.w. de stikstofconcentratie verlaagd. De vloeibare meststoffen die geschikt zijn voor toediening van de spaakwiel injecteur zijn te herkennen aan het woord “Spaak” achter de naam FertiFlow.

Loonwerkers gebruiken de spaakwiel bemester veelal voor de injectie van vloeibare kunst-meststoffen op gras en bouwland. Het voordeel hiervan is de hoge efficiëntie. Het werkingspercentage van vloeibare kunstmeststoffen ligt relatief hoog.

Bovendien stimuleert deze vorm van bemesting de ontwikkeling van het wortelgestel. Ook de beluchting door middel van de injectiepennen heeft hierop een gunstige invloed. Door het injecteren komen de meststoffen precies daar waar ze worden opgenomen en gaat vrijwel niets verloren door vervluchtiging.

Voorkom stikstofverliezen door uitspoeling met FertiFlow Blue - spaak

Vloeibare meststoffen worden na toediening omgezet in nitraat, een stikstofvorm die gevoelig is voor uitspoeling. Op zandgrond is na 100 mm neerslag de nitraat-stikstof verplaatst naar 45 cm diepte. Op kleigrond zit na dezelfde hoeveelheid neerslag de nitraat-stikstof 22 cm dieper.

Stikstofuitspoeling wordt ook wel nitraatuitspoeling genoemd. Nitraat bindt zich niet aan bodemdeeltjes en is daarom mobiel in de bodem. Bij een overmaat aan neerslag spoelt nitraatstikstof uit naar diepere lagen in de bodem en kan verloren gaan voor het gewas. Bij het vroeg in het voorjaar toedienen van (nitraathoudende) meststoffen is de kans op uitspoeling het grootst. Om deze reden adviseert Triferto in het voorjaar FertiFlow Blue – spaak. Deze meststof bevat de nitrificatieremmer PIADIN.

De nitrificatieremmer in Piadin zorgt ervoor dat ammoniumstikstof geleidelijk wordt omgezet in nitraatstikstof. Met Piadin blijft de kostbare stikstof uit uw vloeibare meststof langer in de bodem aanwezig en komt beschikbaar als nitraatstikstof op het moment dat het gewas de stikstof nodig heeft. Hierdoor kan het gewas de beschikbare stikstof optimaal omzetten in hogere opbrengsten.

FertiFlow via de spaakwiel injecteur

Meer weten? Neem contact op
Deel deze pagina