Additieven voor vloeibare meststoffen

Gewassen hebben naast de hoofdelementen ook een aantal spoorelementen nodig voor ongestoorde groei. Vaak zijn die elementen wel voldoende in de bodem aanwezig, maar zijn ze niet beschikbaar voor opname via de plantwortel. Een aanvulling via de bemesting is dan de oplossing. Triferto stelt vloeibare additieven, zoals vloeibare spoorelementen, beschikbaar om zelf aan vloeibare meststoffen toe te dienen.

De weersomstandigheden bepalen in grote mate de stikstofefficiëntie van de vloeibare meststof. Omdat het weer zich moeilijk laat voorspellen, kunnen er onnodige stikstofverliezen optreden. Een onverwachte regenbui kan stikstof uitspoelen. Om per dag in te kunnen inspelen om de weersomstandigheden biedt Triferto additieven, zoals urease- en nitrificatieremmers, die de teler of loonwerker zelf aan vloeibare meststoffen kan toedienen indien de weersomstandigheden hier om vragen. 

FertiFlow vloeibare meststoffen - Tankterminal Kampen

Gerelateerd nieuws

•  Het belang van selenium 
•  Ureaseremmers 
•  Nitrificatieremmers

 

  • Naam
    Omschrijving
    Producten