Stikstof op maat

Door een juiste keuze te maken uit de stikstofsamenstelling van uw vloeibare meststof is de stikstofefficiëntie sterk te beïnvloeden. Op basis van gewas- en bodemkenmerken wordt FertiFlow daarom op maat samengesteld. Dit betekent dat de stikstof in FertiFlow in de vorm van ureum, ammonium, nitraat of combinaties van verschillende vormen voorkomen. 

Uitleg over FertiFlow

  • Naam
    Omschrijving
    Producten