Toediening vloeibare meststoffen

Vloeibare meststoffen kunnen op diverse manieren worden toegepast. In de basisbemesting worden vloeibare meststoffen veelal toegediend met een veldspuit. Rijenbemesting is in opkomst, waarbij de toediening vloeibare meststoffen vaak gecombineerd worden met poten of zaaien. Bij bladbemesting worden vloeibare meststoffen voornamelijk opgelost toegediend met spuitdoppen of geconcentreerd toegediend met slangen. 

FertiFlow via de spaakwielbemester

  • Naam
    Omschrijving
    Producten