Fosfaat op maat

De hoogte van de fosfaatbemesting hangt af van de fosfaattoestand van de bodem en de gewasbehoefte. Een goed bemestingsadvies bestaat daarom uit een gewasgericht en een bodemgericht advies voor de na te streven fosfaattoestand en eventuele reparatie daarvan. Hieruit ontstaat de behoefte aan een op maat samengestelde vloeibare fosfaatmeststof. FertiFlow met fosfaat is geschikt voor volvelds toediening via de veldspuit of via rijenbemesting. 

FertiFlow Terra met humuszuren

De gehaltes fosfaat die beschikbaar zijn voor het gewas (p-beschikbaar) dalen in Nederland. Dalende fosfaatgehalten gaan ten koste van productiecapaciteit. Dit vergroot de noodzaak om fosfaat uit dierlijke mest  en kunstmest nog beter te benutten. Hiervoor  biedt Triferto een vloeibare meststof met humuszuren, FertiFlow Terra. Door de bodem te voeden met humuszuren, komt er meer fosfaat beschikbaar voor de plantwortels. Hiermee wordt de startgroei, wortelontwikkeling en opname van voedingsstoffen gestimuleerd, in het bijzonder bij een lage fosfaat- beschikbaarheid. 

  • Naam
    Omschrijving
    Producten