Stikstof en zwavel op maat

Zwavel speelt in de plant een rol bij de ontwikkeling van eiwitten en aminozuren en het stimuleert daarmee de werking van stikstof in de plant. Een tekort resulteert net als stikstofgebrek in een eiwit- tekort. Een goede zwavelbemesting is dus van belang. Zwavel is bovendien het meest efficiënt in combinatie met stikstofbemesting. Met FertiFlow dient u stikstof en zwavel in een uitgebalanceerde verhouding toe voor een efficiënte gewasgroei.

De eenvoudigste oplossing is het gebruik van een vloeibare meststof die óók zwavel bevat. Zo’n meststof is FertiFlow met zwavel. Deze vloeibare meststof bevat stikstof in de vorm van ureum en ammoniumnitraat en zwavel in de sulfaatvorm. Deze combinatie zorgt voor een hoge stikstof- en zwavelefficiëntie. Vloeibare meststoffen hebben een hoge oplosbaarheid en daarmee een goede beschikbaarheid van stikstof en zwavel. FertiFlow wordt door Triferto zorgvuldig samengesteld in een homogene N/S-verhouding. Dit draagt bij aan een perfecte verdeling via de veldspuit of spaakwielbemester. Deze eigenschappen maken FertiFlow bij uitstek geschikt is voor precisielandbouwtechniekenen.

Het eiwitgehalte en de kwaliteit van het gewas zijn afhankelijk van voldoende aanbod van zwavel. In de landbouw heeft zwavel een lange tijd een bijrol gespeeld, omdat ongemerkt de aanvoer via de lucht al voldoende was. Hierdoor ging alle aandacht uit naar stikstofbemesting. Door milieumaatregelen is de luchtkwaliteit sterk verbeterd. Een gevolg is dat de depositie (aanvoer) van zwavel uit de lucht sterk verminderd. Een aanvulling via bemesting is daarom nodig.

Een tweede aspect is de toegenomen opbrengst en kwaliteit van gewassen. De combinatie van deze factoren verklaart de toenemende aandacht en noodzaak voor zwavelbemesting. Het is als essentiële voedingsstof onmisbaar voor een optimale stikstofefficiëntie. Met FertiFlow met zwavel spelen we in op deze ontwikkeling.

  • Naam
    Omschrijving
    Producten