FertiFlow NTS

NTS is een combinatie van stikstof en zwavel (Urean en ATS) en wordt in één werkgang aan het gewas toegediend. Deze vloeibare meststof is geschikt om via een veldspuit of spaakwielbemester toe te dienen. 

Het belang van zwavel

Zwavel speelt in de plant een rol in de ontwikkeling van eiwitten, aminozuren en vitaminen en stimuleert de stikstofwerking in de plant. Een tekort resulteert, net als stikstofgebrek, in een eiwittekort en minder essentiële aminozuren in het gewas. De stikstof uit NTS bestaat uit ureum, ammonium en nitraat. Bij bovengronds toedienen treedt tijdens de omzetting van ureum naar ammonium stikstofvervluchtiging op. Ammonium wordt in de bodem binnen enkele dagen omgezet in nitraat. Bij toediening vroeg in het voorjaar kan onder invloed van overmatige neerslag nitraat uitspoelen.  Het toevoegen van een urease- of nitrificatieremmer aan NTS om ongewenst stikstofverlies te voorkomen wordt aanbevolen. 

  • Naam
    Omschrijving
    Producten