FertiFlow Terra

FertiFlow Terra is geschikt om toe te dienen met de veldspuit of spaakwiel injecteur. Deze vloeibare meststof is verrijkt met humuszuren. Door de bodem te voeden met HUMIC humuszuren, komt er meer fosfaat, kali, magnesium en andere nutriënten beschikbaar voor de plantwortels. Hiermee wordt de startgroei, wortelontwikkeling en opname van voedingsstoffen gestimuleerd, in het bijzonder bij een lage P-beschikbaarheid.

Meer beschikbaar fosfaat

Fosfaat (P) is als hoofdvoedingselement onmisbaar voor gewassen. Het zorgt voor een goede energiehuishouding, sterke wortels en voldoende groei. Een grote hoeveelheid fosfaat in de bodem wil nog niet zeggen dat het gewas daar ook over kan beschikken. Fosfaat wordt gebonden (gefixeerd) door ijzer en calcium waardoor de plantbeschikbaarheid van fosfaat vermindert. Humuszuren binden het ijzer en calcium in de bodem. Hierdoor komt het vastgelegde fosfaat vrij en is deze weer beschikbaar voor de plantwortels.

Omdat fosfaat vooral in de startfase van een gewas van belang is, is een tekort aan fosfaat achteraf moeilijk te herstellen. Hierdoor is een bemesting  met fosfaat aan het begin van het groeiseizoen op zijn plaats. Van de toegediende fosforhoudende meststof wordt in het jaar van toediening meestal niet meer dan 10% tot 25% door de plant opgenomen. De rest bindt in de bodem aan ijzer en calcium. Door de bodem te voeden met humuszuren is veel meer fosfaat beschikbaar. De humuszuren leggen de ijzer- en calciumdeeltjes vast zodat deze geen fosfaat meer kunnen binden.

Betere nutriëntbeschikbaarheid
Dankzij de humuszuren worden er meer K, Mg, Na en Ca gebonden. Hiermee wordt de CEC-bezetting verhoogd. De grond levert zo veel van deze voedingstoffen na, die de plant omzet in een maximale gewasgroei. 

Werking van humuszuren uitgelegd

Gerelateerd nieuws

•  Toedienen Humic
•  Humuszuren

  • Naam
    Omschrijving
    Producten