Vloeibare meststoffen via de veldspuit

De meest gangbare manier voor het toepassen van vloeibare meststoffen is het spuiten met een veldspuit. Een belangrijk voordeel van het verspuiten van meststoffen is dat doseringen nauwkeurig aan het gewas kunnen worden toegediend. Verliezen aan perceelsranden zijn minimaal en overlap op gerende percelen is eenvoudig te voorkomen met moderne spuittechniek.

Omstandigheden bij spuiten

Bij het spuiten van vloeibare meststoffen is het belangrijk dat de omstandigheden juist zijn.

  • Spuiten met een grove druppel en lage druk;
  • Het gewas moet droog zijn;
  • Niet in de volle zon spuiten;
  • Bij voorkeur tegen de avond spuiten;
  • Na regen moet de toepassing twee dagen worden uitgesteld;
  • Niet meer dan 10 kg stikstof per hectare toedienen via blad.

De spuitomstandigheden zijn ideaal bij een droog gewas, bewolkte hemel en tegen de avond. Bij spuiten is het belangrijk dat er donker en groeizame weersomstandigheden zijn, zodat de meststoffen goed opgenomen kunnen worden.

Voorkom ongewenst stikstofverlies

Na toediening wordt ureumstikstof in de bodem eerst omgezet in ammonium, waarbij de kans op stikstofvervluchtiging ontstaat. Dit verlies is afhankelijk van de bodem- en weersomstandigheden. Het verlies varieert van 5 tot wel 30% indien er volvelds wordt toegediend. Het is daarom verstandig om te kiezen voor een vloeibare meststof met een ureaseremmer. FertiFlow Green is de meststof waarin deze stikstofstabilisator is verwerkt en wordt sterk aanbevolen.

Doppenkeuze

Keuze voor de juiste dop is erg belangrijk voor een goed spuitresultaat én om drift te beperken. Welke dop geschikt is, hangt af van uw rijsnelheid, waterhoeveelheid, boomhoogte, spuittechniek en gewenste driftreductie. Door te kiezen voor de juiste dop wordt een juiste verdeling gerealiseerd, gewasschade te voorkomen en wordt er zo efficiënt mogelijk gewerkt. Vloeibare meststoffen kunnen worden verspoten met of zonder water. Vloeibare meststoffen zonder water zijn hoog geconcentreerd. Bij een hoge dosering moet een straaldop gebruikt worden. Vloeibare meststoffen met water als transportvloeistof zijn laag geconcentreerd en dienen als bladmeststof. Bij een lagere dosering kan er een spuitdop gebruikt worden. 

Straaldoppen zijn te verkrijgen in drie, vijf of zeven stralen. Bij een drie stralendop is er nauwelijks drift. Het nadeel bij het gebruik van zo’n dop is dat de verdeling van de meststof niet altijd optimaal is. Met name bij de toepassing in grasland zijn er dan strooibanen te zien. Bij de eerste bemesting is het aan te raden om een zeven stralendop te gebruiken met meerdere stralen voor een goede verdeling.

Invloed van doppenkeuze & rijgedrag op drift

Meer weten? Neem contact op
Deel deze pagina