Veldspuit of spaakwielbemester

Vloeibare meststoffen - spaakwiel of veldspuitBinnen het segment vloeibare meststoffen bestaat de keuze uit volvelds (bovengronds) verspuiten of injecteren doormiddel van een spaakwielinjecteur. Na toediening wordt ureumstikstof in de bodem eerst omgezet in ammonium, waarbij de kans op stikstofvervluchtiging ontstaat. Dit verlies is afhankelijk van de bodem- en weersomstandigheden. Het verlies varieert van 5 tot wel 30% indien er volvelds wordt toegediend. Het toedienen van vloeibaar ureum via de spaakwielinjecteur geniet de voorkeur. Door het injecteren van de meststof in de bodem (8 – 10cm diep) wordt stikstofverlies door vervluchtiging flink gereduceerd. Een veldspuit heeft daarentegen een grotere werkbreedte en  de machine is licht van  gewicht met minder spoorvorming tot gevolg.

‹ Terug naar overzicht