Spoorelementen op maat

Spoorelementen zijn stoffen die in zeer kleine hoeveelheden door de plant worden opgenomen. Sommige ervan, zoals borium, zink, koper en kobalt zijn onontbeerlijk voor een plant In de plant vervullen ze vele functies. Bij lage gehaltes in de bodem wordt de kwaliteit, groei en opbrengst negatief beïnvloed. Spoorelementen kunnen dan ook op maat toegevoegd worden aan de FertiFlow meststof.

De hoeveelheid spoorelementen die moet worden gedoseerd is veelal erg klein. De te geven hoeveelheid aan deze micro-elementen liggen normaliter in de orde van 50-300 gram per te bemesten oppervlak van 100m². Goed om te weten is dat door spoorelementen op te lossen in FertiFlow vloeibare meststoffen de beste verdeling over het land ontstaat.

De eenvoudigste oplossing is het gebruik van een vloeibare meststof die óók zwavel bevat. Zo’n meststof is FertiFlow met zwavel. Deze vloeibare meststof bevat stikstof in de vorm van ureum en ammoniumnitraat en zwavel in de sulfaatvorm. Deze combinatie zorgt voor een hoge stikstof- en zwavelefficiëntie. Vloeibare meststoffen hebben een hoge oplosbaarheid en daarmee een goede beschikbaarheid van stikstof en zwavel. FertiFlow wordt door Triferto zorgvuldig samengesteld in een homogene N/S-verhouding. Dit draagt bij aan een perfecte verdeling via de veldspuit of spaakwielbemester. Deze eigenschappen maken FertiFlow bij uitstek geschikt is voor precisielandbouwtechniekenen.

Het eiwitgehalte en de kwaliteit van het gewas zijn afhankelijk van voldoende aanbod van zwavel. In de landbouw heeft zwavel een lange tijd een bijrol gespeeld, omdat ongemerkt de aanvoer via de lucht al voldoende was. Hierdoor ging alle aandacht uit naar stikstofbemesting. Door milieumaatregelen is de luchtkwalitiet sterk verbeterd. Een gevolg is dat de depositie (aanvoer) van zwavel uit de lucht sterk verminderd. Een aanvulling via bemesting is daarom nodig.

Een tweede aspect is de toegenomen opbrengst en kwaliteit van gewassen. De combinatie van deze factoren verklaart de toenemende aandacht en noodzaak voor zwavelbemesting. Het is als essentiële voedingsstof onmisbaar voor een optimale stikstofefficiëntie. Met FertiFlow met zwavel spelen we in op deze ontwikkeling.

  • Naam
    Omschrijving
    Producten