Tips voor 2 ton meer droge stof van grasland

Op elk bedrijf zijn weer andere maatregelen nodig in de ruwvoerteelt om te komen tot een hogere graslandproductie. Maar een aantal maatregelen zijn eenvoudig uit te voeren en op veel bedrijven effectief. Diverse grasland-experts hebben hun kennis gebundeld en een top 10 met praktische tips opgesteld om te komen tot minimaal 2 ton meer droge stof per hectare grasland.

Top 10 voor meer droge stof van grasland

  • Neem grondmonsters en krijg inzicht in de bodem-pH, stikstofleverend vermogen, fosfaat- kali en zwaveltoestand van de bodem. Combineer deze informatie met de uitslagen van de mestmonsters en gebruik deze informatie voor het opstellen van een bemestingsplan. Neem ook lering uit de kuiluitslagen van het vorige seizoen. Is het zwavel of seleniumgehalte laag, neem dan maatregelen.
  • Onderhoud de bodem-pH, bekalk indien nodig jaarlijks de bodem voor een goede pH: 5,3 tot 5,5 voor zand, 6,5 voor klei. Om de 4 jaar een reparatie- bekalking uitvoeren heeft niet de voorkeur.
  • Bemest perceel specifiek en breng de meeste mest op de vruchtbare percelen.
  • Maak wekelijks een rondje door het grasland en observeer de gewasstand, bodem en onkruidgroei.
  • Zorg voor wisselteelt, dit verbetert de structuur, de organische stof balans en de ontwatering.
  • Stem de keuze van het grasras af op de strategie en maai naar hoeveel er is bemest.
  • Hou het land vrij van onkruid, dat levert meer droge stof op.
  • Zorg voor een goede structuur en ontwatering van de bodem en voorkom verdichting.
  • Kies de juiste stikstofvorm als u kunstmest strooi. Er bestaan grote verschillen tussen stikstof efficiëntie als gevolg van bijvoorbeeld uitspoeling.
  • Pas precisiebemesting toe.
‹ Terug naar overzicht