Vergelijking efficiëntie Vloeibare meststoffen

Vloeibare meststoffen basiskennisTussen de werking van vloeibare meststoffen bestaan belangrijke verschillen. Binnen het huidige mestbeleid zijn telers gedwongen om meststoffen te kiezen met de hoogste stikstofbenutting en laagste verliezen.  In deze nieuwsbrief vergelijken we de efficiëntie van vloeibare meststoffen met elkaar. Goede informatie die nodig is om tot een bewuste keuze te komen uit het aanbod van vloeibare meststoffen.

Vloeibare Ureum

Stikstofverlies vloeibaar UreumNa toediening wordt ureum binnen enkele dagen omgezet in ammonium. Afhankelijk van de bodemcondities, de weersomstandigheden en de wijze van toedienen kunnen hierbij stikstofverliezen oplopen tot wel 35%. Eenmaal omgezet in de bodem, bindt de ammoniumstikstof zich door de positieve lading aan klei- en humusdeeltjes en spoelt daardoor niet uit. Het gewas kan deze ammonium opnemen via de wortel. Ammonium wordt aansluitend binnen enkele dagen omgezet naar nitraat. In het vroege voorjaar, bij een lage bodemtemperatuur, duurt deze omzetting langer, waarmee nitraatuitspoeling  wordt gereduceerd.

Urean

Urean bestaat uit  25% ammonium-, 25% nitraat- en 50% ureumstikstof. Urean wordt zowel als basisgift als bijbemesting gebruikt. Ureum en ammoniumstisktof wordt geleidelijk via de wortel opgenomen door het gewas. Is deze eenmaal omgezet in nitraat, dan is deze stikstof snel opneembaar via het bodemvocht. Tijdens de omzetting van ureum in ammonium is de kans op stikstofvervluchtiging aanwezig, vooral bij volvelds spuiten. Bij toediening van urean vroeg in het voorjaar kan onder invloed van overmatige neerslag nitraat uitspoelen.

NTS, stikstof zwavel

NTS is een combinatie van stikstof en zwavel en wordt in één werkgang aan het gewas toegediend. Zwavel speelt in de plant een rol in de ontwikkeling van eiwitten, aminozuren en vitaminen en stimuleert de stikstofwerking in de plant. Een tekort resulteert, net als stikstofgebrek, in een eiwittekort en minder essentiele aminozuren in het gewas. De stikstof uit NTS bestaat uit ureum, ammonium en nitraat. Bij bovengronds toedienen treedt tijdens de omzetting van ureum naar ammonium stikstofvervluchtiging op. Ammonium wordt in de bodem binnen enkele dagen omgezet in nitraat. Bij toediening vroeg in het voorjaar kan onder invloed van overmatige neerslag nitraat uitspoelen. 

FertiFlow met Nitrificatie- of Ureaseremmer

Ferti-Flow® bestaat uit stikstof en zwavel en is in elke gewenste samenstelling op maat leverbaar. Aan FertiFlow Blue is nitrificatieremmer toegevoegd. Hierdoor wordt de ammoniumstikstof geleidelijker omgezet in nitraatstikstof, waarmee ongewenste nitraatuitspoeling wordt voorkomen. Met de toevoeging van ureaseremmer NBPT in FertiFlow Green wordt de ureumstikstof geleidelijker omgezet in ammoniumstikstof waarmee ongewenste stikstofvervluchtiging wordt voorkomen. Met FertiFlow zijn de stikstofverliezen minimaal, waardoor de investering in stikstof maximaal ten goede komt aan de groei van het gewas.

‹ Terug naar overzicht