Nitrificatieremmers

Nitrificatie is een mineraal proces waarbij bacteriën ammonium (NH4+) omzetten tot nitraat (NO3-). Nitrificatieremmers, zoals Piadin, vertragen dit proces waardoor er minder nitraatstikstof ongewenst uitspoelt.

Wat is nitrificatie

Nitrificatie is een mineraal proces waarbij bacteriën ammonium (NH4+) omzetten tot nitraat (NO3-). Dit proces duurt enkele dagen tot weken, afhankelijk van de bodemconditie, zoals bodemtemperatuur. Tijdens het proces waarbij ammonium zich omzet in nitraat worden de waterstofatomen (H+) afgesplitst van de ammonium, deze waterstofatomen veroorzaken verzuring van de bodem.  De meest belangrijke nitrificerende bacteriën zijn Nitrosomonas en Nitrobacter.

Wat is nitraatuitspoeling

Stikstofuitspoeling wordt ook wel nitraatuitspoeling genoemd. Nitraat bindt zich niet aan bodemdeeltjes en is daarom mobiel in de bodem. Bij een overmaat aan neerslag spoelt nitraatstikstof uit naar diepere lagen in de bodem en kan verloren gaan voor het gewas. Bij het vroeg in het voorjaar toedienen van (nitraathoudende) meststoffen of dierlijke mest is de kans op uitspoeling het grootst.

Hoe werkt een nitrificatieremmer

Een nitrificatieremmer, zoals Piadin, inactiveert de bacteriën die verantwoordelijk zijn voor nitrificatie. De nitrificatieremmer in Piadin zorgt ervoor dat ammoniumstikstof geleidelijk wordt omgezet in nitraatstikstof. Met Piadin blijft de kostbare stikstof uit drijfmest langer in de bodem aanwezig en komt beschikbaar als nitraatstikstof op het moment dat het gewas de stikstof nodig heeft. Hierdoor kan het gewas de beschikbare stikstof optimaal omzetten in hogere opbrengsten.

‹ Terug naar overzicht