Hydrolyse

Stikstof komt voor in de vormen ureum, ammonium en nitraat. Stikstof-meststoffen worden door verschillen omzettingen in de bodem beschikbaar gemaakt voor de plant. Hydrolyse is zo’n bodemproces.

Hydrolyse

Hydrolyse is het proces waarbij enzymen (urease) ureumstikstof omzetten in ammoniumstikstof. Afhankelijk van de temperatuur en de enzymactiviteit kan dit een dag tot enkele dagen duren. Tijdens dit proces stijgt lokaal de pH-waarde van de bodem, waardoor ammoniakvervluchtiging kan optreden.

‹ Terug naar overzicht