Stikstof vervluchting

Elke bodem bevat het enzym urease. Zodra ureum wordt gestrooid breekt dit enzym ureum af tot ammonium en OH-. Vanwege dit proces vindt er een plaatselijke pH-stijging plaats die oploopt tot wel pH 9,5! Bij deze pH wordt een deel van het gevormde ammonium omgezet naar ammoniak, welke vervluchtigt. Gemiddeld levert dit een stikstofverlies op van 26%!

Hoe voorkomen we vervluchtiging

Novurea is ureum dat behandeld is met een ureaseremmer. Zodra Novurea wordt gestrooid, remt de ureaseremmer de urease-activiteit. Hierdoor wordt de omzetting van ureum naar ammonium vertraagd. Er wordt minder OH- gevormd zodat de pH-stijging beperkt blijft. Door de minimale pH-stijging blijft de stikstof in ammoniumvorm, welke niet vervluchtigd. Er blijft meer stikstof beschikbaar voor de plant die wordt omgezet in een optimale gewasopbrengst.

 

‹ Terug naar overzicht