Voorkom fosfaat gebrek bij koude natte grond

Natte grond = koude grond

Bemesting verdiend extra aandacht bij een lage bodem- en omgevingstemperatuur. Omdat het bodemleven minder actief is zullen ook voedingsstoffen vertraagd beschikbaar komen voor de plant. Het is dan vooral van belang de fosfaten beschikbaar te houden voor het startende gewas. Voor een ongestoorde startgroei kunnen humuszuren fosfaten uit bodem, mest en kunstmest beschikbaar maken en houden voor de jonge plant. Voorkom fosfaat gebrek met humuszuren!

Direct beschikbaar fosfaat (P-PAE) van belang! 
Een hoge fosfaattoestand (P-AL/Pw) is nog geen garantie voor  een goede fosfaat beschikbaarheid! Op bodemanalyses wordt de fosfaatbeschikbaarheid aangegeven (P-PAE). Vooral op gronden waar de beschikbaarheid van fosfaten slecht is maken humuszuren een groot verschil. Ook op gronden met een goede beschikbaarheid zal zonder toepassing van humuszuren direct veel fosfaat worden gefixeerd aan ijzer (Fe), Aluminium (Al) en Calcium (Ca). Voorkoop fixatie met humuszuren!

We adviseren u graag!
De bemestingsspecialisten van Triferto zijn nauw betrokken bij de onderzoeken die werden uitgevoerd met humuszuren in de maisteelt. Deze ervaringen delen we graag met u, met daaraan gekoppeld een praktijkgericht advies. Neem daarom contact op met Triferto, u maakt bovendien kans op gratis HUMIC. 

‹ Terug naar overzicht