Indeling van minerale meststoffen

Minerale meststoffen zijn onder te verdelen in enkelvoudige meststoffen, blends, samengestelde meststoffen, vloeibare meststoffen en bladmeststoffen. We leggen in dit artikel het onderscheid uit.

Enkelvoudige meststoffen
Enkelvoudige meststoffen bestaan slechts uit één voedingselement. Bekende voorbeelden hiervan zijn: KAS (kalkammonsalpeter met daarin 27% N); Kali-60 (met daarin 60% K20) en tripelsuper (45% P205).

Blends
Veel gewassen hebben aan het begin van het groeiseizoen de hoofdelementen N, P en K nodig. Daarom is het voor de hand liggend dat deze meststoffen tegelijkertijd gestrooid worden. Hiervoor kun je de benodigde hoeveelheden van een N-, P-, en K-meststof mengen. Dit mengsel noem je een blend. Meer informatie is te lezen via www.novagran.nl. 

Samengestelde meststoffen
Samengestelde meststoffen zijn meststoffen waarin elke korrel de gewenste voedingselementen in een vaste verhouding bevat. In de praktijk worden deze meststoffen vaak mengmeststoffen genoemd. De meststoffen worden aangeduid met een getalcode die de gehalten N, P205, en K2 aangeeft, meestal gescheiden door een ‘+’ (bijvoorbeeld 12 + 10 + 18). Ontbreekt een van de meststoffen, dan wordt dat aangegeven met een 0 (bijvoorbeeld 23 + 23 + 0). Het voordeel van samengestelde meststoffen ten opzichte van blends is, dat de verdeling van de voedingsstoffen overal hetzelfde is. Het nadeel is dat de door de fabriek gemaakte verhouding niet altijd klopt met datgene wat de agrarisch ondernemer wil strooien. In dit geval bier Novagran-blend de oplossing. 

Vloeibare kunstmest
Op N, P, K en Ca gebaseerde vloeibare, heldere meststoffen zijn ontwikkeld voor een snelle opname door de wortels en/of de bladeren van het gewas. Vloeibare stoffen kun je makkelijk mixen. Hierdoor kan er een zeer nauwkeurig mengsel gemaakt worden dat afgestemd is op de behoefte van het gewas. Vloeibare kunstmest wordt wel gebruikt bij het zaaien van maïs. Tegelijkertijd met het zaaien wordt veelal een NP-meststof toegediend (stikstof en fosfaat), eventueel met B (borium). Op grasland worden veelal combinaties van stikstof met zwavel toegepast, deze worden met een veldspuit of spaakwielbemester toegediend. Meer hierover op www.fertiflow.eu.

(Mest)stoffen voor bladbemesting
Een plant kan ook meststoffen via het blad opnemen. Dit werkt heel snel. Constateer je een gebrek, dan kun je door bladbemesting grote schade voorkomen. Voor sporeelementen is dit een goede werkwijze. Met een spuitmachine, die uitgerust is met speciale doppen, kan een bladbemesting uitgevoerd worden. Soms kan het ook gecombineerd worden met het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen.

‹ Terug naar overzicht