Stikstofdifferentiatie, prestatie wordt beloond

Bedrijven die gebruik willen maken van stikstofdifferentiatie kunnen zich tot en met 15 mei aanmelden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Wanneer een bedrijf de afgelopen drie jaar hogere opbrengsten voor suikerbieten, fritesaardappelen, tarwe of gerst op klei heeft gehad, bestaat onder voorwaarden de mogelijkheid om extra stikstof gebruiken.

Voor de hogere stikstofnorm moet een teler voldoen aan de volgende voorwaarden:

Een tweede belangrijke voorwaarde is dat de teler de suikerbieten, fritesaardappelen, wintertarwe, zomertarwe, wintergerst of zomergerst zelf of via een gespecialiseerd sorteerbedrijf levert aan de verwerkende industrie. De bedrijf maakt van de tarwe en gerst, producten voor menselijke of dierlijke consumptie en van suikerbieten of fritesaardappelen, producten voor menselijke consumptie.

De gewasopbrengst voor suikerbieten, fritesaardappelen, wintertarwe, zomertarwe, wintergerst of zomergerst moet de afgelopen drie jaar bovengemiddeld zijn geweest:

  • Voor wintertarwe en wintergerst meer dan 9 ton
  • Voor zomertarwe 8 ton, voor zomergerst 7 ton,
  • Voor suikerbieten meer dan 75 ton
  • Voor aardappelen meer dan 50 ton per hectare.

De teler machtigt de afnemer van het gewas voor het verstrekken van gegevens over de afgenomen hoeveelheid als daarom wordt gevraagd. De teler bewaart de gegevens.

Hoeveel extra stikstof

Als u meedoet met stikstofdifferentiatie dan mag u extra stikstof gebruiken. De extra norm per hectare per jaar is:

  • suikerbieten 15 kilogram
  • fritesaardappelen 30 kilogram
  • wintertarwe 15 kilogram
  • zomertarwe en wintergerst 20 kilogram
  • zomergerst 30 kilogram

Bron: RVO

‹ Terug naar overzicht